Seznam věcí, které byly pořízeny z prostředků SRDPŠ ve školním roce 2017/2018

 1. Časopis do školní knihovny Gate a RaR – předplatné, Mgr. Nováková G.
 2. Příspěvek třídám na velikonoční jarmark
 3. Školní parlament – odměny žákům
 4. Příspěvek na lyžařský kurz 300 Kč na žáka
 5. Maškarní karneval – organizují žáci 9. tř.
 6. Dárky pro žáky 9. tříd, 300 Kč na žáka
 7. Mikulášská nadílka, organizují žáci 9. tř.
 8. Malířské stojany, 5 ks – Mgr. Miková P.
 9. Pěvecký sbor trička s logem sboru – Mgr. Veverková A.
 10. Koncertní zájezd sboru do Brna – Mgr. Veverková A.
 11. Exkurze 2. Stupeň – divadlo, hudba , historie – Mgr. Šedivá M., Veverková A.
 12. Magnetická stavebnice Geomag, 14 ks – Mgr. Šafářová Olga 

Seznam věcí, které byly pořízeny z prostředků SRDPŠ ve školním roce 2016/2017 

 1. Příspěvek na lyžařský kurz pro 37 žáků
 2. Žákovský parlament na odměny, soutěže, jarmark
 3. Časopisy AJ do školní knihovny předplatné Gate, RaR
 4. Maškarní – ceny
 5. Dárky pro žáky 9. tř.
 6. Mikulášská nadílka
 7. Literárně historická exkurze žáků II. stupně
 8. Výjezd pěveckého sboru
 9. Příspěvek třídám na velikonoční jarmark
 10. Kloubové modely na nácvik kresby lidské postavy
 11. Sady knih do žákovské knihovny po 20 ks

         Straka v říši entropie – M. Baňková

         Po strništi bos – Z. Svěrák

         Pohádky – M. Macourek

         Bylo nás pět – K. Poláček

         Staré řecké báje a pověsti –J.Eislerová, A.Šplíchal 

 

Seznam věcí, které byly pořízeny z prostředků SRDPŠ ve školním roce 2015/2016

 1. Odměny na karneval /Miková P./
 2. Sladkosti na Mikuláše /Miková P./
 3. Dárky pro deváťáky – 300 Kč na žáka /Miková P./
 4. Odměny pro žákovský parlament /Nováková G./                                         
 5. Předplatné časopisu Gate do šk. knihovny /Nováková G./                                 
 6. Předplatné časopisu RR do školní knihovny /Nováková G./                               
 7. Příspěvek na literární, historickou exkurzi pro žáky II. st. /Veverková A./  
 8. Přísp. na dopravu pro pěvecký sbor – účast na fest. DPS /Veverková A./       
 9. Příspěvek na dopravu pro žáky 7. a 8. tříd /lyžařský kurz/ 300 Kč /žák               Na lyžařský kurz pojede max. 35 žáků /Beňová P./
 10. Příspěvek třídám na velikonoční jarmark 700 Kč na třídu /tř. učitelé/  
 11. Příspěvek na občerstvení a prac. dílny na vel. jarmark /Nováková G./            
 12. Ladění a oprava piana   
 13. Knihy v angličtině do knihovny /H. Koudelková/   

Seznam věcí, které byly pořízeny z prostředků SRDPŠ ve školním roce 2014/2015

 1. Příspěvek na školní výlet 5. třídy, dárky pro 9. třídu, letos v těchto třídách celkem 50 dětí
 2. Příspěvek na školní karneval – ceny, odměny
 3. Příspěvek na činnost školního parlamentu – pořádání školních akcí a slavností – odměny, diplomy
 4. Předplatné časopisu GATE – anglický měsíčník pro žáky II. stupně, zůstane ve školní knihovně
 5. Příspěvek na reprezentaci pro instrumentální soubor a pěvecký sbor
 6. e- učebnice český jazyk pro 1. a 2. ročník
 7. Učebnice Deutsch mit Max 1. a 2. díl
 8. Keramická vypalovací pec
 9. Příspěvek na velikonoční jarmark – do tříd, tvořivé dílny, nápoje
 10. Sochařský modelovací stojan
 11. Přednášky o kyberšikaně – 2x pro žáky II. stupně, večerní přednáška pro rodiče žáků školy
 12. Knihy do školní knihovny