Spolek rodičů, dětí a přátel školy při ZŠ Dobrá Voda u Č. B., z.s. 

Spolek rodičů a přátel dětí školy při ZŠ Dobrá Voda u Č. B., z.s. je dobrovolným spolkem rodičů, zákonných zástupců žáků ZŠ Dobrá Voda u Č. B. a dalších fyzických i právnických osob (dále jen „rodiče“) ve smyslu § 214 – 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kteří se zajímají o výchovu, vzdělání a všestranný rozvoj dětí.

Transparentní účet spolku

Hlavní činnosti spolku

  • Podpora kvalitního a moderního vzdělávání dětí ZŠ Dobrá Voda u Č. B.
  • Zabezpečení zdravého, bezpečného a podnětného prostředí pro děti ZŠ Dobrá Voda u Č. B.
  • Podpora mimovýukových aktivit v souladu se vzdělávacím programem ZŠ Dobrá Voda u Č. B. a mimoškolní činnosti ve volném čase, což zahrnuje organizování kulturních, sportovních a společenských akcí pro děti a pro rodiče.
  • Finanční podpora aktivit školy (soutěže, škola v přírodě, výlety, apod.).
  • Pomoc při zajištění materiálního vybavení školy, učeben, pomůcek, finanční, materiálová, manuální pomoc v rámci možností SRDPŠ.
  • Projektové aktivity a případná spolupráce s dalšími subjekty zainteresovanými na těchto činnostech.
  • Zlepšení spolupráce a vzájemné komunikace mezi rodiči, učiteli, radou třídních důvěrníků, zřizovatelem školy a případně s dalšími subjekty, které mohou mít vliv na úroveň vzdělávání, materiálního zázemí a prezentaci ZŠ Dobrá Voda u Č. B.